Čekáte-li nečekaně dítě — volejte 800 108 000

Petiční stánek

MHD Nemocnice Motol

Město Praha
Datum pátek 14. srpna 2020

Souhrn: Dnes poněkud tvrdší půda; naši noví dobrovolníci poprvé zažili masívnější odmítnutí a lhostejnost. Ale i nečekané povzbuzení.

Útvar a umístění: Akce formou petičního stánku s využitím všech panelů na ploše mezi výstupem z metra stanice Motol a zastávkou autobusu.

Úřady: Strážnice MP přijela na udání. Zkontrolovala označení stánku, vystavení petičních archů a moji občanku, jestli nejsem hledaný lupič a vše v pořádku.

Počasí: Počasí saharské v pozdním odpoledni vystřídal tropický liják - 6cm/1h. Žel, nenechali jsme varovat táhnoucími mraky a proto jsme se hodinu schovávali pod panelem čekajíc na zeslábnutí deště. Tak se podařilo nebýt úplně durch.

Reakce: Na každém místě v Praze se sešla jiná sorta lidí - u Výstaviště cizinci, na Čerňáku hodně venkovanů, u Motola Pražáci. Proto asi ty tvrdší a odmítavější reakce. Je to také místo, kde se nám chodí vysmívat studenti lékařské fakulty, což teď o prázdninách nebylo. Ale přišel jeden mladík, pravil, že je student bývalý. Na místo urážek nás však pochválil: "Jsme moc rádi, že tu jste." A koupil nám nanuky a kafe.

Statistika: Akce trvala od 11.15h do 19h, kolemjdoucích asi 3000.

Rozdáno 5 modelů, 150 letáků. 27 podpisů.

Fotografie