Čekáte-li nečekaně dítě — volejte 800 108 000Nesoudíme. Pomáháme

Petiční stánek

Gynekologicko-porodnická klinika

Město Praha
Datum pondělí 23. listopadu 2020

Souhrn: Průběh pokojný, efektivita nejednoznačná.

Útvar a umístění: Opět alegorický vůz jako před Polskou ambasádou - 12 panelů na přívěsu, zaparkovaném nejblíže vchodu, jak bylo legálně možné. Žel, příprava takového vozu nám trvá téměř 1,5 h.

Úřady: Nic.

Počasí: Při stavění nás lehce pokropili, pozdě odpoledne na nás juklo sluníčko.

Reakce: Střízlivé a pokojné. Občas nás sice sprala nějaká zasloužilejší sestra, ale z nedorozumění, jež se hned vysvětlilo - lidi hajdaláci často parkovali na místě pro sanitky. Dávali jsme sestrám za pravdu, představa řidičů "Budu hned" byla tuze naivní. Ač s našimi postoji personál nemocnice nesouzněl, hněv šel tentokrát jiným směrem.

Jediný zajímavý rozhovor měli Antonín s Vladimírem, a to s paní doktorkou pediatričkou, která velmi přemýšlela o své práci a i když by v některých případech s potratem souhlasila, říkala, že jí vždy překvapí a zamrzí, když řekne rodičům, že dítětem je všechno v pořádku a oni řeknou: "Chceme ukončit!"

Jiná paní doktorka si vzala naše letáky a mimča pro své přednášky studentům.

Paní na kole při zastavila a křikla: "Jakej život? Mrzáčka? Nechci!"

Statistika: Akce trvala od 11.15h do 16.15h, kolemjdoucích cca 300.

Rozdáno 7 modelů, 50 letáků. 6 podpisů.

Fotografie