Čekáte-li nečekaně dítě — volejte 800 108 000

Demonstrace

Gymnázium a SŠ Odborná

Město Chodov
Datum pondělí 17. září 2018

Souhrn: Mazec: maraton hlouposti, šikany, překračování pravomoci, hraní na city.

Útvar a umístění: Přímá linie podélně dělící pěší zónu, lícem směrovaná ke gymnáziu. Obcházka pro matky s malými dětmi po kvalitnější dlažbě za linií.

Úřady: Začalo to tím, že na nás vyslali městské strážníky s tvrzením, že nemáme zaplacený zábor veřejného prostranství. Snad dost trpělivě jsem jim vysvětlil, že na oznámená shromáždění se zábor nevztahuje. Kromě jiných dokumentů jsem jim nabídl k přečtení tyto dvě níže uvedené věty, citované ze Stanoviska Ministersva vnitra, které má za cíl vysvětlovat některé otázky zákona shromžďovacího. Jsou to sice rozvitá souvětí a obsahují 2 cizí slova, myslím však, že jsou srozumitelná i pro osobu se základním vzděláním. Natož pro osobu s maturitou, kterou by strážníci míti měli.

Tzv. akcesorické činnosti během shromáždění

V případě konání oznámených shromáždění, a to i v případě tzv. akcesorických činností na shromáždění, jako je postavení ozvučovaní aparatury, postavení stolků s peticemi, propagačními materiály apod., nelze po svolavateli/pořadateli žádat povolení příslušného silničního správního úřadu z důvodu, že by se jednalo o zvláštní užívání pozemní komunikace (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), ani nelze žádat poplatek za užívání veřejného prostranství (§ 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích). Návazně logicky nelze ani postihovat za přestupek dle § 42a odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nebo postihovat za neoprávněný zábor veřejného prostranství dle 47 odst. 1 písm. g) přestupkového zákona či vymáhat („nezaplacený“) místní poplatek...

Zmíněné „akcesorické“ činnosti jsou integrální součástí výkonu práva shromažďovacího (a contrario by muselo být povolení či poplatek i za samotné shromáždění, tedy dav lidí fakticky zabírající veřejné prostranství) což vyplývá i z judikatury soudů,...

Po přečtení těchto řádků mi řekli: "Tomu my vůbec nerozumíme, musíme dělat to, co nám řekne úřad." Fakt? Rozkazy šéfů jsou nad zákony státu? Odešli na úřad s "Oznámením" v ruce a s našimi osobními údaji. Pak se vrátili a jeden strážník direktivně prohlásil: "Jménem zákona, zbalte to!". Odpověděl jsem: "Při vší úctě k Městské policii, pánové, Městská p. nemá žádnou pravomoc do shromáždění zasahovat. Nahlášené shromáždění může rozpustit jen zmocněnec úřadu a Policie ČR." Po několika dlouhých sekundách ticha jeden z nich pronesl: "No, pán má pravdu, zavoláme PČR." Skvělé, tak oni ví, že shromáždění nepatří do jejich kompetence, uvědomujou si, že tomu vůbec nerozumí a stejně se do toho .....

A PČR? Přijeli, promluvili si se strážníky a pak s někým na úřadě a odjeli. Ještě že tu státní policii máme, ale proč musí suplovat kantory, to nechápu.

Po čase přišel pohoršený pan starosta. Vytýkal nám, že jsme neslušní a nezdvořilí, že jsme se měli přijít zeptat, domluvit,... Odvětil jsem mu, že postupování podle platných zákonů považuju za dostatečně slušné a zeptal jsem se, jestli kdybych zaťukal na jeho dveře a zeptal se, jestli tam mohu panely umístit, zda by mi řekl "Ano."? "Určitě, to by mě vůbec nevadilo!" Aha, takže ta tříhodinová šaráda nebyla kvůli těm panelům, ale jen proto, že jsem já neslušný a nezeptal jsem se! Ubohé město...

Strážníci byli z výsledku jednání tak rozradostněni, že mě snažili stůj co stůj odměnit. Například auto osadili botičkou, aby mi ho nikdo neukradl. Na to mají samozřejmě plné právo, ale že jsem ho nestihl přeparkovat jenom kvůli zábavě s nimi, je věc druhá.

Počasí: Sluníčko.

Reakce: Hodně slovní agresivity, že jsem čekal, že tentokrát dostaneme přes držku. Později odpoledne se to trochu uklidnilo, přišli i lidé za akci poděkovat. Jeden tatínek přivedl svou dcerku a vysvětloval jí každý panel. U panelu "Trest smrti" nevěděl, tak jsem se přitočil a vysvětlil, že trest smrti pro vrahouny je u nás zrušený, ale "trest" smrti pro neviné - nenarozené zde běží. Studenti byli velice plaší.

Statistika: Akce trvala od 11.30h do 17h, panely vidělo asi 500 lidí.

Rozdáno 10 modelů, 30 letáků. 19 podpisů.

Fotografie