Čekáte-li nečekaně dítě — volejte 800 108 000Nesoudíme. Pomáháme

Srdce táty

Jmenuji se Daniel a jsem otcem velké rodiny. Před 25 lety mi Bůh dal tu nejúžasnější ženu na světě. Aktuálně máme 7 dětí, aktuálně proto, že jsme byli před časem pěstouny na přechodnou dobu a sešlo se nám i 9 dětí najednou. Kromě svých šesti, se teď dlouhodobě staráme o malého chlapečka - jako dlouhodobí pěstouni.
Bůh mi dal velké srdce otce. A jednou se mně zeptal, jestli jsem ochoten plakat za ty nenarozené děti a já se Ho ptal jak bych to měl dělat ?? A když mi dal zaslechnout pláč těch dětí, zlomilo mně to, už jsem se již na nic jiného nezmohl.
Mám zálibu ve vysazování lipek- každé z našich dětí, které jsou stále doma i těch které jen prošly (celkem šest) by si mohlo v okolí našeho baráku najít tu "svou" lípu. Jednou mi Pán v duchu ukázal na část velkého pole, které máme vedle baráku a já jsem tam vysazoval jednu lipku vedle druhé, jednu řadu za druhou až doleko za obzor.....
ak se mně, jestli jsem ochoten ty děti, které neměly šanci se narodit přijmout do svého domu, aby měly nějakou identitu, aby měly kam patřit...
Modlím se za ženy a rodiče, kteří nechali své děti utratit a za rodiče, kteří své narozené děti nepřijali jako dar. Prosím za ně, aby měli milost činit pokání a obrátili se a byli zachráněni pro věčnost, kde by se mohli před Boží tváří setkat s těmi, které odmítli.

Daniel Krejčí