Čekáte-li nečekaně dítě — volejte 800 108 000

Demonstrace

ISŠ

Město Benešov
Datum pondělí 8. dubna 2019

Souhrn: Prima studenti při vajgl pauzách, fanaticky umanutá ředitelka.

Útvar a umístění: V několika skupinách při výstupu z areálu školy.

Příště raději v parčíku naproti Veterině, Černoleská 1929, nebo podél plotu k č.p. 518.

Úřady: Město bez problému, jen ze silničního odboru chtěli peníze za zábor pozemku. V mejlu jsem jim vysvětlil, že na oznámená shromáždění se "zábor" nevztahuje. A bez reakce.

Ředitelka okamžitě volala strážníky, když jsem jí nabídl (i učinil), že panely z pozemku školy přendám. A to i když se může shromáždění konat kdekoliv na veřejném prostranství pod širým nebem, bez ohledu na vlastnictví k tomu pozemku. Když jsme viděli, že na nabídku dobré vůle nehledí a ještě nás před strážníky lživě osočuje, vzali jsme panely zpět a polovinu postavili na pozemku školy. Strážníci po chvíli zvažování nám dali za pravdu a odjeli. Ředitelka se s tím nesmířila a dál kula pikle. Například nahnala studenty, aby naměřili vzdálenost pásmem. Nevím, čím to je, ale často u vysokoškolsky vzdělanných lidí pozorujeme potíže s pochopením jednoduchého textu: "do 100m od SŠ ...". I sami studenti to chápali, že je irelevantní, jestli naměří 40m nebo 80m.

Počasí: Perfektní.

Reakce: Studenti byli velmi příjemně neformální, otevřeně jsme povídali na kuřáckých pauzách. Tedy než jim vysvětlili, že jsme nebezpečné saně, co koušou, sajou, rdousí. Zde víc než jinde platí - podle sebe soudím tebe. Při odchodu ze školy tak již byli naočkovaní.

Statistika: Akce trvala od 11h do 16h, panely vidělo asi 350 studentů.

Rozdáno 15 modelů, 50 letáků. 11 podpisů.

Fotografie